Fungitraxx®

Fungitraxx® is een oplossing met als werkzame stof itraconazol. 

Itraconazol is een statisch antischimmel medicijn (antimycoticum), behorende tot de groep van azole antimycotica. 

Het werkingsmechanisme van itraconazol is gebaseerd op de zeer selectieve binding op het cytochrome P-450 iso-enzym. Dit enzym zet lanosterol om in ergosterol. Ergosterol is een molecuul wat qua functie vergelijkbaar is met cholesterol in zoogdieren en vogels. Het zorgt onder andere voor stabiliteit en integriteit van de celmembranen.

De remming van het enzym is onomkeerbaar. Het voorkomt hierdoor verdere groei van schimmeldraden en verkort de levensduur van de schimmel.

Het is werkzaam tegen Aspergillus spp. en Candida albicans. Dit zijn 2 veel voorkomende ziekteverwekkers bij vogels.

Bij een besmetting met de schimmel Aspergillus, worden vaak de grootste problemen gezien in het het ademhalingsapparaat. Besmetting vind plaats door inademing van sporen (dit zijn kleine deeltjes van infectieus materiaal). De sporen kunnen in de vogel aanhechten en ziekte veroorzaken als hiervoor de omstandigheden goed zijn. Een belangrijke factor welke bepaalt of een vogel wel of niet ziek wordt, zal te maken hebben met de weerstand van deze vogel.

Candida albicans is een andere ziekteverwekker die voor problemen kan zorgen bij vogels. Het primaire probleem ligt hier vaak in het maagdarmkanaal. Het is een belangrijke veroorzaker van kropverzuring/ingluvitis. Dit is een ontsteking van de krop die vooral voorkomnt bij jonge vogels en vogels met een verminderde weerstand. De ontsteking voorkomt een goede passage van voedsel naar de maag en kan braken veroorzaken.

Voor meer informatie over de ziektes aspergillosis en candidiasis kunt u op de website van onze partner terecht: www.vogelziekenhuis.nl

 

Bijzonderheiden

Per vogelsoort worden verschillende itraconazole plasmaconcentraties gevonden. Een belangrijke metaboliet,  hydroxyitraconazol, heeft dezelfde antimycotische eigenschappen als itraconazol.


Itraconazol heeft een lange halfwaardetijd, dit zorgt er voor dat pas 6 dagen na start van de behandeling constante bloedspiegels bereikt worden. 
 
Een belangrijk ingredient in de formulatie van Fungitraxx® is cyclodextrine. Dit molecuul is een ring van suikereenheden. Deze ring kan een molecuul omhullen (in dit geval itraconazol). Dit verbetert de oplosbaarheid en zorgt voor een grotere opname uit het maagdarmkanaal.
 
Toediening

Vanwege de karamel smaakstof heeft Fungitraxx® een zoete smaak. De meeste vogels houden hiervan, wat de opname makkelijker maakt. Bij voorkeur geeft wordt de dosis direct in de snavel gegeven. Als dit niet mogelijk is, kan de dosering met wat voeding gemengd worden. 

Bij menging met een kleine hoeveelheid voer, moet ervoor gezorgd worden dat het gemedicineerde voer binnen een uur na mengen is opgegeten.

Roofvogels vinden de zoete smaak van Fungitraxx®  over het algemeen minder lekker. De dosering kan hierbij  diep in de krop van een eendagskuiken gespoten worden, of geinjecteerd in een duivenborst.  

Voor meer informatie over Fungitraxx®, zie de bijsluiter

Fungitraxx® is te verkrijgen via uw dierenarts

Mocht u tijdens het gebruik van Fungitraxx® bijwerkingen zien bij uw vogel, of verdere informatie willen, neemt u dan contact op met ons via de informatie onder het kopje 'contact'.

Fungitraxx® mag alleen worden voorgeschreven door een dierenarts, deze moet bepalen of Fungitraxx® het goede middel is voor de aandoening van uw huisdier.