Antibiotica

Antibiotica zijn medicijnen welke bacteriën doden. Gezien het steeds vaker voorkomen van resistentie van bacteriën tegen antibiotica, is een verantwoord gebruik erg belangrijk. Gebruik antibiotica alleen na overleg met een dierenarts en bij voorkeur na uw dier te hebben laten onderzoeken.

Maak een kuur altijd af om te voorkomen dat de sterkste bacterien overleven en het probleem weer terug kan keren.