Topet Ovo® Liquid

Topet Ovo® Liquid

 Product kenmerken

Topet Ovo® Liquid is een hoogwaardig ontwormingsmiddel, bestemd voor post- en sierduiven, kooi- en volièrevogels, sierwatervogels en fazantachtigen. 

Topet Ovo® Liquid is een hoogwaardig ontwormingsmiddel, -ontwikkeld door- en onder controle staand van praktiserende dierenartsen.

Topet Ovo® Liquid:
- Is werkzaam tegen alle stadia van spoelwormen (Ascaridia) bij vogels.
- Is werkzaam tegen alle stadia van haarwormen (Capillaria) bij vogels.
- Is werkzaam bij lintwormen (Raillientina) bij vogels.
- Het werkt langzaam doch langdurig, zodat de gevreesde darmobstructie t.g.v. een opeenhoping van afgestorven spoelwormen niet voorkomt.
- 1 tot 3 dagen na toediening van Topet OVO® Liquid zijn alle wormen en hun tussenstadia gedood en uit het maagdarmkanaal afgevoerd.
- Grote veiligheid.
 

Doeldieren
Post- en sierduiven, kooi- en volièrevogels, sierwatervogels en fazantachtigen. 
Niet bestemd voor menselijke consumptie.

Diergeneesmiddel.
 

Samenstelling
Bevat per ml 25 mg fenbendazol.
 

Toediening
Rechtstreeks in bek.
 

Dosering
Grasparkieten / Agarpornis / Neophema’s e.d.: 1-2 dr.
Bergparkiet / Rosella e.d.: 5-7 dr.
Amazone / Grijze Roodstaart e.d.: 10-15 dr.
Ara / Molukken Kakatoe: 15-25 dr.
Post-, Sierduif: 2-4 dr.

Herhaal dosering na 10-14 dagen.
Ontworm minimaal 2x per jaar.
Ontworm jonge vogels 1-3 weken na uitvliegen.

Niet gelijktijdig met andere geneesmiddelen gebruiken.
 

Contra-indicaties
Niet gebruiken tijdens de rui.
Niet combineren met andere geneesmiddelen.
 

Bewaarcondities
Droog en bij kamertemperatuur bewaren (15-25 graden). Niet gebruiken na uiterste houdbaarheidsdatum, welke op verpakking is afgedrukt.